TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI

ETAPY POZYSKIWANIA

 

Pierwszym krokiem jest ustalenie z klientem zakresu mapowanego obszaru i zebranie informacji na temat żądanej specyfikacji ortofotomap i produktów pośrednich tj. numerycznego modelu pokrycia terenu oraz chmury punktów.
Planowanie misji jest najbardziej istotnym elementem całego procesu opracowania fotomapy. Ustala się trasę przelotu, tzw. wielkość przekrywania kolejnych zdjęć (zdjęcia uzyskiwane z nalotów fotogrametrycznych nachodzą jedno na drugie) oraz wysokość lotu (ściśle związane z rozdzielczością tworzonej ortofotomapy). Z jednego nalotu uzyskujemy kilkaset fotografii.

3 Technologia tworzenia ortofotomapy

drone works Technologia tworzenia ortofotomapy

 

Nalot odbywa się w oparciu o dane (opracowane na etapie planowania misji) wprowadzone do komputera pokładowego samolotu bezpilotowego. Samolot od startu jest prowadzony przez automatycznego pilota, który ma stałą łączność z minimum sześcioma satelitami. Na podstawie danych o położeniu i odchyleniach kątowych drona dostarczanych podczas lotu przez sztuczne satelity Ziemi, autopilot zarządza elementami sterującymi samolotem. Operator może w każdym momencie przejąć kontrolę nad samolotem bezpilotowym.
Lot jest w pełni bezpieczny – dron w razie utraty łączności radiowej z operatorem automatycznie przerywa misję i powraca nad miejsce startu.

 

 

Po nalocie zebranym zdjęciom przypisywane są dane zebrane z autopilota drona (położenie w przestrzeni, wysokość lotu itd.). Następnie, korzystając z wysoce specjalistycznego oprogramowania do obróbki zdjęć fotogrametrycznych:

  • wprowadzamy poprawki do odpowiedniego obiektywu,
  • znajdujemy punkty wspólne dla każdej pary zdjęć (wykorzystując metody stereoskopowe),
  • analizujemy położenie konkretnych par punktów – powstaje numeryczny model powierzchni,
  • nakładamy tekstury na numeryczny model terenu,
  •  uzyskany obraz jest rzutowany ortogonalnie.

2 Technologia tworzenia ortofotomapy

4 a Technologia tworzenia ortofotomapy

 

 

 

Efektem całokształtu prac jest tzw. chmura punktów, numeryczny model powierzchni oraz opracowana na ich podstawie, ortofotomapa.