PRODUKTY

Oferta związana z wykorzystaniem samolotów bezzałogowych

Wykorzystując najnowsze zdobycze techniki z zakresu zdalnie sterowanych samolotów, a także innowacyjne oprogramowanie do obróbki optycznej, pozyskujemy dane przestrzenne o powierzchni terenu, obiektach fizycznych i ich otoczeniu.

Powstałe w ten sposób produkty są bardzo dokładne, ponieważ charakteryzują się wysoką rozdzielczością (2-10 cm/piksel). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zasady stereoskopii i niskiego pułapu lotu drona. Zaletą stosowanej przez nas technologii jest również szybki czas pomiaru, kompleksowość pozyskiwanych informacji oraz możliwość wykonywania pomiarów niewielkich obszarów, terenów trudnodostępnych i niebezpiecznych.

Uzyskane obrazy fotograficzne po przetworzeniu, dopasowaniu do odpowiedniej skali i wpasowaniu na punkty osnowy geodezyjnej, stanowią doskonałą podstawę tworzonych przez nas ortofotomap, numerycznych modeli terenu oraz „zawieszonych w przestrzeni” chmur punktów (będących etapem pośrednim przy tworzeniu ortofotomap) i wizualizacji 3D.

ortofoto dsm map sm 1024x797 Produkty oferowane przez SKYEYE

Oferta związana z GIS oraz opracowaniami kartograficznymi

Przykładamy starań aby nasze usługi miały charakter kompleksowy. Oferujemy szczegółową analizę danych przestrzennych (opracowania GIS) oraz ich wizualizację (prace kartograficzne). Działamy nie tylko w oparciu o materiały pozyskane z bezpilotowego samolotu. Wykorzystujemy także klasyczną geodezję, dane z zakupionych zdjęć satelitarnych lub mapy archiwalne, a także inne dostępne źródła.  Oferujemy możliwość prezentacji opracowanych danych w sieci Internet w ramach dedykowanego serwisu mapowego (geoportalu).