• ­
  ­
 • ­
  ­
 • ­
  ­
skyeye small Ortofotomapy
google small Ortofotomapy

ORTOFOTOMAPY

PRECYZJA|BARWA|ODWZOROWANIE

Podstawowym produktem oferowanym przez SKYEYE jest ortofotomapa - obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zespołu zdjęć fotograficznych przedstawionych w nawiązaniu do układu współrzędnych. Powstały w ten sposób produkt posiada wszystkie cechy mapy: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu, jest wpasowany w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości. Tradycyjne mapy są zawsze ograniczone do tematyki, którą chciał poruszyć ich autor, reprezentują więc tylko konkretny wycinek informacji o obszarze. Ortofotomapa jest natomiast źródłem kompleksowej wiedzy o przestrzeni.

Oferujemy produkty najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie. Proponujemy zawsze aktualne ortofotomapy w formacie GeoTIFF z georeferencją w dowolnym układzie współrzędnych. 

Masz konkretne pytania? Skontaktuj się z nami.

Przewaga nad tradycyjnymi metodami pozyskania (satelity, samoloty)

 

 • True Orthophoto (wszystkie krawędzie np. budynków są zawsze widoczne, brak perspektywy)
 • lot na wysokości 80 - 300 metrów, unikamy chmur oraz zamgleń 
 • mobilność - działamy szybciej (ograniczeniem są tylko warunki pogodowe oraz strefy zakazu lotów) 
 • koszt nalotu przeprowadzonego dronem są nieporównywalnie niższe 
 • produkt dostarczany jest nawet w 24 godziny od nalotu
 • dane pozyskiwane są w sposób całkowicie bezpieczny
 • 5 586x420 Ortofotomapy

Zalety ortofotomap

 

 • relatywnie niski koszt produkcji ortofotomap
 • niespotykana w fotogrametrii tradycyjnej rozdzielczość ortofotomap
 • znakomite odwzorowanie barwne obrazu
 • brak chmur oraz zamgleń
 • dostarczają całościowej i metrycznej informacji o terenie co częściowo pozwala zrezygnować z pomiarów geodezyjnych

Specyfikacja ortofotomap

 

 • rozdzielczość pozioma: od 2 cm/piksel
 • precyzja pomiaru w poziomie: max. 1 piksel
 • prezyzja pomiaru w  pionie: max. 3 piksele
 • przekrywanie kolejnych zdjęć: do 80% poprzecznie i 90% podłużnie
 • głębia tonalna: 12 bitów/kanał
 • skala ortofotomap: 1:500 - 1:2000