Numeryczne Modele Powierzchni

KSZTAŁT|KOLOR|PLASTYKA

Numeryczne modele powierzchni (DSM) są obrazem wiernie oddającym ukształtowanie terenu. Na ich podstawie można z powodzeniem przeprowadzać szczegółowe analizy spadków, ekspozycji stoków lub szorstkości terenu, a także precyzyjnie obliczać objętości wyrobisk lub hałd skalnych. Opracowania te znajdują zastosowanie na etapie projektowania konstrukcji hydrotechnicznych, farm wiatrowych, skomplikowanych projektów ziemnych (w tym także górniczych) i wielu innych.

Oferowane przez SKYEYE numeryczne modele powierzchni powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne. Jest to metoda dużo tańsza oraz szybsza w porównaniu z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi. Proponowane przez nas produkty charakteryzują się również zdecydowanie większą precyzją (porównywalną z lotniczym skaningiem laserowym), ponieważ powstają na podstawie milionów punktów pomiarowych (chmury punktów).

Masz konkretne pytania? Skontaktuj się z nami.

  • DSM1 960x400 Numeryczny Model Powierzchni (DSM)