Szacowanie szkód łowieckich

Mapa przedstawia uprawę rzepaku ozimego z wydzielonymi powierzchniami szkód łowieckich.

 

Firma SKYEYE jest producentem ortofotomap - map powstałych na podstawie analizy kilkuset zdjęć lotniczych pozyskanych z nalotu samolotem bezzałogowym - dronem. Mapy są całkowicie skalowalne, pozbawione perspektywy oraz wpasowane w układ współrzędnych geodezyjnych. To wszystko sprawia, że realnie oddają kształty obiektów, ich powierzchnie i odległości. Zatem pomiary powierzchni szkód łowieckich prowadzone na ich podstawie są prowadzone bardzo precyzyjnie.