Przemysł wydobywczy

Kopalnia odkrywkowa kruszywa

kopalnie ikona 150x150 kopalnie odkrywkowe

Cele


 • wyznaczenie objętości rocznego urobku zakładu w celu obliczenia opłaty eksploatacyjnej
 • inwentaryzacja objętości mas zalegających na placu składowiskowym
 • wykreślenie profili skarp projektowanego zbiornika
 • inwentaryzacja zasobów zakładu w celu opracowania planu wydobycia na kolejny rok
 • dostarczenie mapy sytuacyjno - wysokościowej

Opracowanie


 • powierzchnia: 0,7 km²
 • czas: 1,5 h nalotów (634 fotografie z georeferencją)
 • wysokość lotu: 180m
 • 11 punktów kontrolnych (fotopunktów)
 • praca biurowa: 7 godzin obróbki materiału + 5 godzin pracy stacji roboczych

kopalnia odkrywkowa small1 kopalnie odkrywkowe

zwirownia dron kopalnie odkrywkowe

 Co dostarczamy?

 • chmurę punktów georeferencyjnych (point cloud) w wybranym formacie (*.las *.laz *.xyz *.ply) - analizy lub wizualizacje możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM) w formie siatki GRID (*.las *.laz *.xyz) lub pliku rastrowego (*.tif) - wizualizacje, wykonywanie profili, pomiary objętościowe i odległościowe, analizy spadków możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

 • ortofotomapę w formie plików rastrowych (*.tif *.kml) - wizualizacje oraz pomiary możliwe w programach GIS/CAD oraz przeglądarkach map np. Google Earth

Czas

 • wstępny raport: 1 dzień, pełne opracowanie: 3 dni

Precyzja danych

 • 9.2 mln punktów georeferencyjnych - porównywalnie z LIDARem

 • ortofotomapa 4.8 cm/px 

 • max. błąd pomiaru w poziomie: 9 cm

 • max. błąd pomiaru na osi Z: 14 cm

Korzyści

 • redukcja czasu i kosztów

 • brak konieczności przerywania prac w zakładzie

 • minimalizacja ryzyka podczas pomiarów

 • kompleksowa informacja o terenie

   

Wyniki opracowania

chmura punktów | model terenu | ortofotomapa | mapa sytuacyjno - wysokościowa

kopalnia odkrywkowa 2 940x627 kopalnie odkrywkowe kopalnia odkrywkowa 3 939x626 kopalnie odkrywkowe

Chmura punktów georeferencyjnych XYZ

 

dsm shader cropped kopalnie odkrywkowe

Numeryczny Model Pokrycia Terenu

orto cropped kopalnie odkrywkowe

Ortofotomapa

profil a kopalnie odkrywkowe

Profil wysokościowy

kontury kopalnie odkrywkowe

Generowanie warstwic

Modele 3D wybranych elementów