Infrastruktura

Drogi | Projekty budowlane | Hydrotechnika | Lotniska | Kolej

 

infrastruktura logo 150x150 infrastruktura

 

Cele


 • opracowanie planu sytuacyjnego projektu inwestycji
 • inwentaryzacja placu budowy, określenie zaawansowania prac, monitoring postępu inwestycji
 • precyzyjne obliczenia objętości hałd, mas ziemnych zalegających na placu budowy
 • opracowanie wizualizacji inwestycji na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • wyznaczenie profili i przekrojów terenu, ekspozycji stoków
 • wyznaczenie kierunku spływu wód oraz obszarów podtopień
 • wyznaczenie strefy wycinki drzewostanu oraz określenie jego liczebności
 • wyznaczenie stref widoczności na łukach dróg
 • analiza stanu nawierzchni i oznakowania poziomego dróg
 • wizualizacja powykonawcza

  odolion sm infrastruktura

fabryka wagonow sm infrastruktura

energetyka sm infrastruktura

 

Co dostarczamy?

 • chmurę punktów georeferencyjnych (point cloud) w wybranym formacie (*.las *.laz *.xyz *.ply) - analizy lub wizualizacje możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM) w formie siatki GRID (*.las *.laz *.xyz) lub pliku rastrowego (*.tif) - wizualizacje, wykonywanie profili, pomiary objętościowe i odległościowe, analizy spadków możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

 • ortofotomapę w formie plików rastrowych (*.tif *.kml) - wizualizacje oraz pomiary możliwe w programach GIS/CAD oraz przeglądarkach map np. Google Earth

odolion 2 sm infrastruktura

 

 

Czas

 • wstępny raport: 1 dzień, pełne opracowanie: 4 dni

Korzyści

 • redukcja czasu i kosztów

 • brak konieczności przerywania prac na placu budowy

 • minimalizacja ryzyka podczas pomiarów

 • kompleksowa informacja o terenie

   

PRZYKŁADOWE OPRACOWANIE

Inwentaryzacja prac budowlanych

O projekcie


 • lokalizacja: powiat Grajewo
 • powierzchnia: 9,7 km²
 • czas: 4,5 h nalotów (1325 skalibrowane zdjęcia)
 • wysokość lotu: 180m
 • 17 punktów kontrolnych (fotopunktów)
 • praca biurowa: 17 godzin obróbki materiału + 23 godzin pracy stacji roboczych
 • układ współrzędnych: 1965 (EPSG: 2175)

 Precyzja danych


 

 • 103 mln punktów georeferencyjnych - porównywalnie z LIDARem

 • ortofotomapa 2.5 cm/px 

 • max. błąd pomiaru w poziomie: 5 cm

 • max. błąd pomiaru na osi Z: 8 cm

Mapa dynamiczna: numeryczny model pokrycia terenu, ortofotomapa, warstwice


 

Chmura punktów georeferencyjnych - obliczenia objętości


 

chmura objetosc infrastruktura

Warstwice | Numeryczny model terenu | Ortofotomapa

zestawienie infrastruktura

Spadki terenu | Cieniowanie | Przekrój poprzeczny

Wizualizacja 3D obrazująca postęp prac