OPRACOWANIA GIS

WIZUALIZACJE|ANALIZY|KONWERSJA

SKYEYE świadczy usługi pozyskiwania, przetwarzania i publikacji danych przestrzennych, a w szczególności:

 • budowy platform prezentacji danych przestrzennych w sieci w oparciu o standardy Open Source;
 • przetwarzanie danych przestrzennych na potrzeby klientów oraz dostosowywanie ich do modułów rejestrowych i mapowych;
 • przetwarzanie rastrów - tworzenie mozaik, piramid oraz inne transformacje;
 • praca nad stylistyką i symboliką map statycznych i dynamicznych;
 • analizy danych przestrzennych na potrzeby inwestorów indywidualnych np. w celu doboru najlepszej lokalizacji inwestycji;
 • konfiguracje serwerów mapowych.

Masz konkretne pytania? Skontaktuj się z nami.

GIS mini GIS

Przykładowa wizualizacja osiedla domów jednorodzinnych - wieś Silno.

Poniżej prezentujemy możliwości publikacji pozyskanych przez nas ortofotomap lub modeli terenu w sieci internet. 

 • mapa pozwala na pełne przybliżanie/oddalanie;
 • istnieje możliwość właczania/wyłaczania warstw mapowych;
 • z powodzeniem można przeprowadzać pomiary liniowe oraz powierzchniowe;
 • ikona "i" pozwala wywołać informacje o obiekcie, działce lub budynku;
 • aplikacja pozwala wizualizować również dane przekazane przez klienta np. granice działek ewidencyjnych;
 • całość może być łatwo zaimplementowana na stronie klienta;

*dane prezentowane w aplikacji mają charakter poglądowy i nie są zgodne z faktycznym stanem prawnym gruntów i nieruchomości