kataster logo 150x150 ewidencja

Administracja publiczna i zarządzanie kryzysowe

ewidencja | planowanie przestrzenne | ochrona przeciwpowodziowa | inwentaryzacje szkód

 

 

Ewidencja gruntów i budynków


Użycie samolotu bezzałogowego do kontroli lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest rozwiązaniem idealnym. Z nalotu otrzymujemy precyzyją prezentację terenu na podstawie, której można dokonywać szczegółowych wydzieleń i obliczeń powierzchniowych. Jest to szczególnie ważne przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 roku dopuszcza ewidencjonowanie gruntów na podstawie szczegółowych ortofotomap.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Podstawą wykonania każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest szczegółowa analiza istniejącego stanu zagospodarowania przestrzeni oraz idealne rozpoznanie uwarunkowań. Do tego celu z powodzeniem mogą być wykorzystane ortofotomapy wykonane na podstawie zdjęć z nalotów samolotem bezzałogowym. Uzyskany w ten sposób materiał będzie wystarczająco precyzyjny i co najważniejsze - zawsze aktualny. 

plan ewidencja

 

powodz3 a ewidencja

 

Inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych


Instytucje włączone w system przeciw powodziowy kraju są zobowiązane do konserwacji oraz inwentaryzacji jego elementów. Jego główną częścią są wały przeciw powodziowe. Wykorzystując produkty oferowane przez SKYEYE można dokonać szczegółowej analizy wysokościowej budowli (Numeryczny Model Terenu), określić ich geometrie (chmura punktów 3D) lub wyznaczyć obszary zagrożone wymywaniem - pozbawione roślinności (ortofotomapa). Dodatkowo na podstawie danych pozyskanych z nolotu można przeprowadzać symulacje przerwania wału przy określonym poziomie rzeki.

 

Inwentaryzacja zniszczeń


Szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych mogą być bardzo szybko i efektywnie zinwentaryzowane na podstawie analizy szczegółowej ortofotomapy. Bez problemu można określić areał zdewastowanych terenów oraz ich intensywność. Jest to szczególnie istotne przy wdrażaniu programów dotacyjnych lub wyznaczaniu wielkości odszkodowań dla konkretnych gospodarstw, tych najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu. W tym wypadku nie bez znaczenia jest błyskawiczna możliwość przeprowadzenia nalotu i opracowania danych.

Co dostarczamy?

point cloud ewidencjachmurę punktów georeferencyjnych (point cloud) w wybranym formacie (*.las *.laz *.xyz *.ply) - analizy lub wizualizacje możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

plus ewidencja

model ewidencjaNumeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM) w formie siatki GRID (*.las *.laz *.xyz) lub pliku rastrowego (*.tif) - wizualizacje, wykonywanie profili, pomiary objętościowe i odległościowe, analizy spadków możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

plus ewidencja

ortofotomapa ewidencjaortofotomapę w formie plików rastrowych (*.tif *.kml) - wizualizacje oraz pomiary możliwe w programach GIS/CAD oraz przeglądarkach map np. Google Earth